วัดเหนือ สุรินทร์

วัดเหนือ สุรินทร์ พระเจ้าใหญ่วัดเหนือ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๒.๕๐เมตร ประดิษฐานอยู่ในวิหาร มีลักษณะเป็นศิลปะล้านนา ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่มีความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ โดยมีการเล่าสืบต่อกันมาว่า พระพุทธโคดมมุนี สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๓๙ ช่างผู้ปั้นเป็นชาวเวียดนาม (ญวน)

แต่ก็มีประชาชนบางกลุ่มก็ยังเชื่อว่า พระพุทธโคดมมุนี อัญเชิญมาจากประเทศลาว สมัยหนึ่งคนไทยอพยพไปอยู่ประเทศลาว แถวจำปาศักดิ์ ตั้งหมู่บ้านขึ้นหมู่บ้านหนึ่ง แล้วสร้างวัด สร้างพระพุทธรูป เพื่อให้เป็นวัดประจำหมู่บ้าน สมัยนั้นจำปาศักดิ์เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เมื่อไทยเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศส คนไทยจึงอพยพกลับมาสู่มาตุภูมิบ้านเกิด แล้วอัญเชิญพระพุทธโคดมมุนี มาด้วย

วัดเหนือ สุรินทร์

นอกจากนี้ ก็ยังมี กองเพลโปง (ภาษาท้องถิ่นเรียกปุ่ง) โดยนำลงแพล่องมาตามลำน้ำโขง ลำน้ำชี ลำน้ำมูล ตามลำดับ มาขึ้นที่ท่ามูลบ้านดงเปือย แล้วนำเกวียนไปรับมาประดิษฐานไว้ในวิหารจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิงจาก >> www.thairath.co.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม เลขเด็ด เลขดัง >> https://www.lotterytodays.com/

ติดต่อเรา >> คลิ๊ก

ข่าวเพิ่มเติม