วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ จ.เชียงใหม่. เที่ยวเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยคำ วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนภูเขา สูงจากที่ราบเมืองเชียงใหม่ราว ๆ 140 เมตร ไม่ไกลจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกว่า 1,400 ปีแล้ว ตามประวัติบอกไว้ว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย

ผู้สร้างก็คือพระโอรสทั้งสองของพระองค์ เป็นสถานที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งเป็นที่เลื่องลือและขึ้นชื่อว่าผู้ใดที่มากราบไหว้ขอพรก็จะได้สมหวังดังใจปรารถนา ส่วนมากผู้คนจะนิยมขอเรื่องการงาน การเงิน การค้าขาย ที่ทางที่ดิน และโชคลาภ

วัดพระธาตุดอยคำ

ไหว้สาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ จุดธูป 3 ดอก

     ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ” แล้วบอกชื่อเรา ข้าพเจ้าชื่อ……และเล่าเรื่องที่เราจะขอให้ละเอียด เสร็จแล้วบอกหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ ขอให้ช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จโดยด่วน เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิจำนวน 50 พวงขึ้นไป ถ้าเราจะให้มากกว่าก็บอกท่านไปตามจำนวนที่เราต้องการถวาย ถ้าเราจะให้มากกวาานี้ก็บอกท่านไปเลยตรง ๆ

การแก้บนก็เหมือนกัน กล่าวเหมือนครั้งแรก แล้วบอกว่าข้าพเจ้าได้นำดอกมะลิมาแก้บนแล้วตามที่ข้าพเจ้าสัญญาไว้ ขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจรับไว้ด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

อ้างอิงจาก >> www.thairath.co.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม เลขเด็ด เลขดัง >> https://www.lotterytodays.com/

ติดต่อเรา >> คลิ๊ก

ข่าวเพิ่มเติม