หวยฟ้าลิขิต 16/2/64

หวยฟ้าลิขิต 16/2/64 แนวทางหวยรัฐบาลงวดนี้

เด่น 5 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

256-265-562-526-652-625

50-05

56-65

เด่น 4 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

14-41

54-45