หวยพลังเต่าหับ 16/2/64

หวยพลังเต่าหับ 16/2/64 เลขเด่นพร้อมจับเข้าคู่งวดนี้

เด่น 4 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

42-24

48-84

04-40

34-43

เด่น 5 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

51-15

57-75

65-56

95-59

ข่าวเพิ่มเติม