หวยสายฟ้าผ่า 17/1/64

หวยสายฟ้าผ่า 17/1/64 แนวทางจากสำนักดังงวดนี้

เด่น 0 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

902-920-029-092-290-209

306-360-036-063-603-630

407-470-047-074-740-704

02-20

05-50

06-60

07-70

เด่น 1 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

21-12

41-14

81-18

91-19

ข่าวเพิ่มเติม