หวยสั่งลุย 17/1/64

หวยสั่งลุย 17/1/64 แนวทางจากสำนักดัง

เด่น 3 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

031-013-310-301-103-130

837-873-378-387-783-738

31-13

35-53

37-73

เด่น 6 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

63-36

65-56

69-96

ข่าวเพิ่มเติม