หวยตะเคียนทอง 17/1/64

หวยตะเคียนทอง 17/1/64 จับเข้าคู่เลขเด่นงวดนี้

เด่น 1 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

10-01

12-21

รอง 5 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

54-45

57-75

เด่น 4 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

346-364-463-436-634-643

41-14

43-34

46-64

47-74

เด่น 9 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

91-19

93-39

96-69

97-79

เด่น 8 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

81-18

89-98

ข่าวเพิ่มเติม