เลขเงินล้าน 30/12/63 [เข้าต่อเนื่อง 2 งวดซ้อน]

เลขเงินล้าน 30/12/63 ชุดเลขผลงานดีงวดนี้

เด่น 4-1-5-7 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

42-43-48-49

12-13-18-19

52-53-58-59

72-73-78-79

เด่น 8-2-3-7 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

80-81-84-86

20-21-24-26

30-31-34-36

70-71-74-76

ข่าวเพิ่มเติม