เลขฟันธง 30/12/63

เลขฟันธง 30/12/63 จับเข้าคู่เลขเด่นงวดนี้

เด่น 0 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

940-904-409-490-094-049

10-01

40-04

70-07

เด่น 3 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

13-31

43-34