เลขทักษิณ 30/12/63

เลขทักษิณ 30/12/63 แนวทางจากสำนักดังงวดนี้

เด่น 0-6 ได้ชุดเลขแนวทางดังนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

701-710-017-071-170-107

465-456-654-645-546-564

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

01-10

05-50

61-16

65-56

ข่าวเพิ่มเติม