หวยมังกรเมรัย 30/12/63 [เข้าต่อเนื่อง 2 งวดซ้อน]

หวยมังกรเมรัย 30/12/63 แนวทางจากสำนักดังงวดนี้

เด่น 0-7 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

02-04-05-06-08

72-74-75-76-78

เด่น 3-9 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

32-34-35-36-38

92-94-95-96-98

ข่าวเพิ่มเติม