หวยเจ้าพ่อปากแดง 30/12/63

หวยเจ้าพ่อปากแดง 30/12/63 จับเข้าคู่เลขเด่น เลขรอง

เด่น 5 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

857-875-578-587-785-758

853-835-538-583-385-358

50-05

53-35

56-65

รอง 7 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

127-172-271-217-712-721

72-27

74-47

78-87

ข่าวเพิ่มเติม