หวยขุนพันนำโชค 30/12/63

หวยขุนพันนำโชค 30/12/63 เลขเด่นผลงานดีงวดนี้

เด่น 3 รอง 6 ได้ชุดเลขแนวทางดังนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

134-135-136-139

184-185-186-189

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

32-34-35-36-37-39

82-84-85-86-87-89

ข่าวเพิ่มเติม