หวยครูผู้เฒ่านำโชค 16/12/63

หวยครูผู้เฒ่านำโชค 16/12/63 ชุดเลขจากสำนักดังงวดนี้

เด่น 5 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

459-495-594-549-954-945

52-25

53-35

59-95

เด่น 4 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

24-42

54-45

64-46

ข่าวเพิ่มเติม