หวยโค้งสุดท้าย 1/12/63

เลขเด่นบน 1-5 จับเข้าคู่เลข 3 ตัว และ 2 ตัว ได้แก่
912-017-352-457
10-12-17-18
50-52-57-58
เลขเด่นบน 5-6 จับเข้าคู่เลข 3 ตัว และ 2 ตัว ได้แก่
51-53-54-59
61-63-64-69

ข่าวเพิ่มเติม