หวยขุนพันนำโชค 1/12/63

เลขเด่น 5 เลขรอง 6 จับเข้าคู่เลข 3 ตัว และ 2 ตัว ได้แก่
053-054-056-057
063-064-067-068
52-53-54-56-57-58
62-63-64-66-67-68

ข่าวเพิ่มเติม